onsdag 29 juni 2011

Ölmstad: Stensamling och sopor

Kan en samling med skärvig sten säga så mycket? Ja,vi har grävt en sådan här i Ölmstad som har varit riktigt spännande.
Den skärviga stenen har kasserats från kokgropar och härdar, värmen har gjort att den spruckit. Bland stenen har vi hittat små keramikbitar, lerklining, kol, bränt ben och en kasserad malsten.


Jorden mellan stenarna ska analyseras och kommer sedan att visa vilka växtdelar som följt med soporna ut. Kolet vi har samlat in kan ge oss en datering.


Här har vi med andra ord en slags soptunna som kan ge oss en bild av den tidens hushållning.

torsdag 23 juni 2011

Ölmstad: Sista visningen

På tidag den 28 juni kommer den sista visningen av den arkeologiska undersökningen att hållas kl 17 30.

Hjärtligt välkomna!

Ölmstad: En brunn

En något märklig del av äldre järnålderns boplatser är brunnar. Det är inte själva brunnarna som är anmärkningsvärda utan att de är vanliga i vissa delar av landet, som t ex Östergötland och Skåne, medan de nästan aldrig hittas i vårt län eller exempelvis i Halland. Varför det är så vet vi inte.

Men nu har vi ändå hittat en brunn i Ölmstad. Den är cirka 2 meter i diameter och 1 dryg meter djup.

Brunnen i genomskärning

Det fina med brunnar är att de ofta inehåller frön och pollen från de växter som fanns i området. Så förhoppningsvis kan de prover vi tagit ur brunnen ge svar på vad som växte och odlades på boplatsen.

fredag 10 juni 2011

Ölmstad: Visning och undervisning


Nu har visningarna på utgrävningen av järnåldersboplatsen i Ölmstad kommit igång. Första kvällsvisningen hölls förra veckan och ett 20-tal personer i varierande ålder från barn till pensionär strömmade till. Nästa visning kommer att hållas tisdagen den 14 juni klockan 17.30.Särskilda visningar har också hållits för barnen i Ölmstadsskolan. Dessa har varit upplagda som lektioner där en pedagog från Jönköpings läns museum har berättat om hur det var att leva under järnåldern.
De olika klasserna har kommit i omgångar och har bland annat fått lära sig att rista sina namn med runskrift. De har också fått pröva på att vara arkeologer, något som barnen uppskattade. Med god entusiasm och med skärslevar i högsta hugg tog de sig an att leta fynd i ett antal härdar, för att sedan dokumentera på särskilda blanketter vad de träffat på i jorden. Precis som riktiga arkeologer!


Susanne Nilsson


torsdag 9 juni 2011

Ölmstad: Senaste huset

Strax söder om det första huset har nu ytterligare ett långhus framkommit. Även detta i östvästlig riktning, och av betydande storlek - huset har varit cirka 25 meter långt och 6-7 meter brett. Det är främst nedgrävningarna till de tio takbärande stolpparen som syns tydligt, rester efter vägglinjer kan anas på sina ställen.Käpparna visar var de takbärande stolparna stått


Långhuset har en konvex form, i dess mitt är avståndet mellan stolpparen 3,5 meter medan samma avstånd i husets båda gavlar mäter 2,5 meter. Två nedgrävningar till stolpar strax innanför husets vägglinje i sydöst vittnar om en trolig ingång.


Huset har troligen använts som bostad och intill boningshusen fanns vid den här tiden ofta mindre hus som tjänade som förrådshus eller verkstäder. Vi har hittills schaktat fram en ansenlig mängd stolphål - nu är det bara att börja pussla ihop dem...

Susanne Nilsson

tisdag 7 juni 2011

Slagfältskartan i läsbar version...

Karta över slagfältet på Nissastigen - nu läsbar!

På grund av vissa tekniska problem gick det inte att öppna Lasse Winroths fina karta över slagfältet där fynden markerats ut. Därför lägger vi ut den på nytt med förhoppningen att allt nu skall fungera. Så förstora kartan, titta på symbolerna och jämför med berättelsen i inlägget från den 31 maj!

måndag 6 juni 2011

Rosenlund på programmet ...i Norrköping!

Nu är det dags att börja föra ut de spännande resultaten från Rosenlunds herrgårdspark! I veckan - den 8 - 9 juni - arrangerar NTAA (Nordiskt Nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik) ett trädgårdsarkeologiskt seminarium på Stadsmuseet i Norrköping.

http://www.archaeogarden.se/NTAA.html

I det spännande och välmatade programmet ingår två föredrag på Jönköpingstema. Först ut är Agneta Åsgrim som berättar om Kålgårdsområdet - historien om hur platsen för de planerade befästningarna kom att utvecklas till stadens trädgårdsmark; ett viktigt koloniområde under 1700- och 1800-tal. Idag måste man vara uppmärksam för att se de få återstående spåren efter Kålgårdarna, den trångabodda trästadens gröna lunga. De senaste decenniernas radikala omvandling till centralt belägna bostadskvarter har avlägsnat det mesta. Agnetas nyutkomna bok och den fina utställning som visas i Arkivhuset till den 25 september lyfter fram ett ofta förbisett område med ett växlingsrikt förflutet. Det är bakgrundskunskaper som behövs om man på allvar vill skapa ett grönare stadsrum!

http://www.jkpglm.se/se_o_gora/alltid/stadshistoria.html#bok

Därefter blir dags att hålla föredrag om Rosenlund. På trekvart skall vi presentera herrgårdsparkens förflutna, nutid ...och möjliga framtid. Resultat från nya undersökningar med georadar visar att vi står inför vad som skulle kunna utvecklas till ett forskningsobjekt av yppersta klass. Och tillika en turistmagnet mitt inne i centrala Jönköping - en äkta gustaviansk trädgård som återskapas framför besökaren!